Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 8 август 2021 г.