Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 8 ноември 2021 г.