Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 8 септември 2021 г.