Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 8 септември 2023 г.