Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 9 октомври 2021 г.