Ежедневен бюлетин за количествата отпадъци, постъпили на територията на Р. България за 01.05.2022 г.