Ежедневен бюлетин за количествата отпадъци, постъпили на територията на Р. България за 01.11.2021