Ежедневен бюлетин за количествата отпадъци, постъпили на територията на Р. България за 02.06.2023 г.