Ежедневен бюлетин за количествата отпадъци, постъпили на територията на Р. България за 03.11.2021