Ежедневен бюлетин за количествата отпадъци, постъпили на територията на Р. България за 04.03.2023 г.