Ежедневен бюлетин за количествата отпадъци, постъпили на територията на Р. България за 04.05.2022 г.