Ежедневен бюлетин за количествата отпадъци, постъпили на територията на Р. България за 04.09.2021 г.