Ежедневен бюлетин за количествата отпадъци, постъпили на територията на Р. България за 06.05.2024 г.