Ежедневен бюлетин за количествата отпадъци, постъпили на територията на Р. България за 07.10.2021