Ежедневен бюлетин за количествата отпадъци, постъпили на територията на Р. България за 08.01.2022 г.