Ежедневен бюлетин за количествата отпадъци, постъпили на територията на Р. България за 09.06.2024 г.