Ежедневен бюлетин за количествата отпадъци, постъпили на територията на Р. България за 10.06.2024 г.