Ежедневен бюлетин за количествата отпадъци, постъпили на територията на Р. България за 10.09.2021 г.