Ежедневен бюлетин за количествата отпадъци, постъпили на територията на Р. България за 11.10.2021