Ежедневен бюлетин за количествата отпадъци, постъпили на територията на Р. България за 13.07.2021 г.