Ежедневен бюлетин за количествата отпадъци, постъпили на територията на Р. България за 15.02.2024 г.