Ежедневен бюлетин за количествата отпадъци, постъпили на територията на Р. България за 16.03.2024 г.