Ежедневен бюлетин за количествата отпадъци, постъпили на територията на Р. България за 16.11.2023 г