Ежедневен бюлетин за количествата отпадъци, постъпили на територията на Р. България за 17.03.2022 г.