Ежедневен бюлетин за количествата отпадъци, постъпили на територията на Р. България за 17.12.2023 г