Ежедневен бюлетин за количествата отпадъци, постъпили на територията на Р. България за 18.07.2022 г.