Ежедневен бюлетин за количествата отпадъци, постъпили на територията на Р. България за 19.12.2021