Ежедневен бюлетин за количествата отпадъци, постъпили на територията на Р. България за 20.05.2023 г.