Ежедневен бюлетин за количествата отпадъци, постъпили на територията на Р. България за 20.06.2021 г.