Ежедневен бюлетин за количествата отпадъци, постъпили на територията на Р. България за 20.12.2021