Ежедневен бюлетин за количествата отпадъци, постъпили на територията на Р. България за 21.04.2022 г.