Ежедневен бюлетин за количествата отпадъци, постъпили на територията на Р. България за 21.10.2021