Ежедневен бюлетин за количествата отпадъци, постъпили на територията на Р. България за 22.07.2021 г.