Ежедневен бюлетин за количествата отпадъци, постъпили на територията на Р. България за 23.04.2023 г.