Ежедневен бюлетин за количествата отпадъци, постъпили на територията на Р. България за 24.01.2024 г