Ежедневен бюлетин за количествата отпадъци, постъпили на територията на Р. България за 24.05.2023 г.