Ежедневен бюлетин за количествата отпадъци, постъпили на територията на Р. България за 24.08.2022 г.