Ежедневен бюлетин за количествата отпадъци, постъпили на територията на Р. България за 25.03.2022 г.