Ежедневен бюлетин за количествата отпадъци, постъпили на територията на Р. България за 25.05.2023 г.