Ежедневен бюлетин за количествата отпадъци, постъпили на територията на Р. България за 26.03.2023 г.