Ежедневен бюлетин за количествата отпадъци, постъпили на територията на Р. България за 26.08.2022 г.