Ежедневен бюлетин за количествата отпадъци, постъпили на територията на Р. България за 26.11.2021