Ежедневен бюлетин за количествата отпадъци, постъпили на територията на Р. България за 27.09.2023 г.