Ежедневен бюлетин за количествата отпадъци, постъпили на територията на Р. България за 28.03.2023 г.