Ежедневен бюлетин за количествата отпадъци, постъпили на територията на Р. България за 28.07.2021 г.