Ежедневен бюлетин за количествата отпадъци, постъпили на територията на Р. България за 29.04.2024 г.