Ежедневен бюлетин за количествата отпадъци, постъпили на територията на Р. България за 29.06.2021 г.