Ежедневен бюлетин за количествата отпадъци, постъпили на територията на Р. България за 30.04.2022 г.