Ежедневен бюлетин за количествата отпадъци, постъпили на територията на Р. България за 30.09.2023 г