Ежедневен бюлетин за количествата отпадъци, постъпили на територията на Р. България за 31.05.2021 г.